Czym się zajmujemy

Specjalizujemy się w doskonaleniu umiejętności menedżerskich, współpracy, negocjacyjnych, trenerskich oraz we wdrożeniach umiejętności i standardów

Szczególnie koncentrujemy się na następujących obszarach:

 • Zarządzanie
 • Przywództwo
 • Współpraca wewnątrz firmy
 • Negocjacje win-win
 • Rozwiązywanie konfliktów

Zajmujemy się także sprzedażą konsultacyjną oraz wdrożeniami standardów sprzedaży i obsługi klienta, w ścisłej współpracy z menedżerami sprzedaży w firmach naszych Klientów

Od 2000 roku prowadzimy projekty rozwojowo – wdrożeniowe w biznesie, czyli:

 • Spotykamy się z Klientami i rozmawiamy na temat wyzwań biznesowych i pożądanych efektów
 • Ustalamy działania potrzebne, aby te efekty nastąpiły
 • Przygotowujemy działania szkoleniowe i wdrożeniowe
 • Prowadzimy warsztaty szkoleniowe
 • Wzmacniamy efektywność działaniami coachingowo konsultacyjnymi
 • I cieszymy się wspólnie z klientami z osiągniętych efektów