Rozpoczynamy cykl managerski dla DMG Mori

„Motywujący Szef” był tematem pierwszego warsztatu managerskiego dla Firmy DMG MORI, który prowadziłyśmy wraz z Zofia Skrzeczyńska.

* jak motywować pracowników w codziennych sytuacjach, poprzez jasną komunikację, słuchanie i rozumienie ich potrzeb

* jak komunikując trudne decyzje, zadbać o motywację i zaangażowanie do wdrożenia

* jak motywować podwładnych do prezentowania pożądanych postaw i zaniechania szkodliwych zachowań.

Dziękujemy Marek Osinski za zaufanie, a wszystkim Uczestnikom za Waszą aktywność i zaangażowanie w warsztat. Do rychłego zobaczenia na kolejnych warsztatach 😃.

hasztag#managementhasztag#motivationhasztag#zarządzaniehasztag#przywództwohasztag#motywacjahasztag#kompetencjeprzyszlosci

Szefie powiedz mu… – czyli kto komu powinien udzielać informacji zwrotnej?

– Nie uwierzysz – mówi do mnie uczestniczka kilku moich szkoleń managerskich – z czym przyszedł do mnie ostatnio mój pracownik. Siedzę od kilku godzin nad budżetem na przyszły rok, a tu jeden z młodszych stażem pracowników przychodzi i prosi mnie, żebym zwróciła uwagę koledze, który siedzi przy biurku obok niego, żeby nie siąkał nosem. Zaniemówiłam…

Często słyszę podobne historie od szefów podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń i coachingów. Wbrew temu, że wszyscy niby wiedzą, co to jest informacja zwrotna, mało kto ją stosuje we właściwy sposób. Asertywność nie jest mocną stroną w Polsce, potrzebujemy się jej uczyć.

Jeśli jesteś managerem, zapewne przeczuwasz, że w przypadku takiej prośby podwładnego, Twoja interwencja u jego kolegi byłaby najmniej opłacalnym pomysłem. Prawie każdy szef w takiej sytuacji ma odruch zapytać „a powiedziałeś mu o tym?”.

Informacja zwrotna jest w mojej opinii bazową umiejętnością komunikacyjną, której warto, aby uczyły się dzieci już w szkole podstawowej, jeśli nie wcześniej. Właściwie stosowana pomaga budować otwartą, nie urażającą komunikację, zmniejsza skalę nieporozumień, domysłów, że ktoś robi coś złośliwie. Daje obu stronom szansę na to, aby dogadywać się wprost, a nie obgadywać za plecami. Tyle tylko, że nie jest to umiejętność odruchowa.

Zatem szefie masz do zrobienia w takiej sytuacji dwie rzeczy: nauczyć podwładnego właściwej konstrukcji informacji zwrotnej i ośmielić do jej stosowania. Oczywiście najbardziej efektywne jest modelowanie – kiedy Ty sam udzielasz zarówno wspierających jak i korygujących informacji zwrotnych, wówczas komunikat ten staje się naturalnym sposobem porozumiewania się w zespole.

Jednak czasem to nie wystarczy, warto wówczas:

  1. wyjaśnić pracownikowi, że informacja zwrotna składa się z Opinii – Faktów – Konsekwencji dla niego, po czym towarzyszyć mu w zapisaniu sobie zdania, które zamierza wypowiedzieć do swojego kolegi, tak, aby zapanował nad emocjami i nie szedł „na żywioł”, np. „Nie chcę Cię urazić, jednak kiedy siąkasz nosem, to mam kłopot ze skupieniem się na mojej pracy”,
  2. pomóc pracownikowi w przetrenowaniu tego komunikatu, tak, aby skorygować ewentualne punkty „zaczepne” i zwiększyć przekonanie pracownika, że sam potrafi tę niezręczną sprawę załatwić w sposób konstruktywny, nie urażając drugiej strony i nie wchodząc w konfrontację.

Podsumowując managerowi opłaca się:

  1. Uczyć podwładnych używania informacji zwrotnej, tłumacząc i trenując ją z nimi
  2. Zachęcać do przekazywania jej sobie nawzajem przez członków zespołu bez pośrednictwa szefa
  3. Pytać podwładnych o informację zwrotną na swój temat, tak, aby móc się rozwijać.

Dlaczego to ostatnie jest również ważne? Żeby uniknąć sytuacji, która zdarzyła się szefowi, zarządzającemu zespołem od kilkunastu lat. Podczas warsztatów usłyszał od podwładnych  „Szefie, kiedy mówisz do nas per dziewczynki, czujemy się traktowane niepoważnie”. Paradoks polega na tym, że przez wiele lat mówił tak w dobrej wierze, chcąc budować rodzinną atmosferę w zespole.

Czy Ty chciałbyś dostawać informacje zwrotne, jak realnie postrzegają Cię Twoi pracownicy, co w Twoim działaniu pomaga im angażować się, a co przeszkadza? Czy ich o to zapytasz?

Wzmacnianie współpracy w zespole KUKA

Kolejny nasz Klient, KUKA inwestuje w umiejętności „Współpraca w zespole”. W dzisiejszym świecie ciągłych zmian, wymagającym ścisłego współdziałania, gdzie odpowiedzialności nie sposób doprecyzować, bez świadomej współpracy trudno efektywnie osiągać cele biznesowe.

* jak opierać współpracę nad faktach, a nie na domysłach

* jak komunikować się w sposób otwarty i ulepszać metody współdziałania

* jak rozumieć i uwzględniać mocne i słabe strony współpracowników, unikając frustracji i zwiększając korzystanie z potencjałów.

Powodzenia w zastosowaniu nowych narzędzi i do zobaczenia na kolejnych warsztatach 👍. hasztag#współpracahasztag#managementhasztag#kompetencjeprzyszłościhasztag#zarządzaniehasztag#lidership

Manager edukatorem dla Uczestników Studiów Podyplomowych w WSB Bydgoszcz

„Warsztatowe metody rozwoju kompetencji zespołu – manager w roli mentora i trenera” zgłębialiśmy w weekend ze studentami Studiów Podyplomowych Akademia Menadżera w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

* jak budować środowisko zaufania i bezpieczeństwa w pracy rozwojowej

* jak u podopiecznego zwiększać świadomość wpływu na osiągane cele

* jak warsztatowo doskonalić umiejętności

* jak tworzyć samo uczącą się organizację

A najpiękniejszy moment na warsztatach to chwila, gdy uczestnicy deklarują plan wdrożenia nowych umiejętności. Powodzenia 😃

hasztag#lidershiphasztag#zarządzaniehasztag#managementhasztag#rozwójpracowników

Informacja zwrotna to przeżytek?

Kilka tygodni temu przeczytałam na LinkedIn artykuł, którego zadaniem było dowieść, że informacja zwrotna jest tworem przestarzałym i bezużytecznym. Będąc trenerem biznesu podczas wielu warsztatów doskonalę umiejętności uczestników w zakresie korzystania z tego narzędzia i płacą mi za to moi Klienci, zatem ochoczo rzuciłam się do lektury.

I jakież było moje zdziwienie… Rzeczywiście, nie może być skutecznym komunikat (nazywany w tym artykule informacją zwrotną), który jest:

– skoncentrowany wyłącznie na krytyce (kto chciałby się rozwijać, jeśli otrzymuje wyłącznie negatywne sygnały?)

– udzielany raz na rok, podczas oceny pracowniczej (kto pamięta po kilku miesiącach co dokładnie zrobił lub powiedział?)

– wyrażany na forum zespołu (kto jest zmotywowany, kiedy publicznie ktoś zwraca mu uwagę, choćby w najlepszej formie?)

Z 20 letniego doświadczenia trenerskiego wiem, że w naszym kraju mamy z informacją zwrotną kłopot. Dlaczego?

Kiedy podwładny lub współpracownik zrobi coś, co nam pomaga, ułatwia, coś pożytecznego, to wydaje się, że szkoda energii i czasu na przekazywanie mu wspierającej informacji zwrotnej. Przecież tak ma być.

Z kolei, gdy ktoś zrobi coś, co nam utrudnia, czegoś brakuje, coś przeszkadza, to albo nie mówimy nic (żeby go nie urazić), albo wyprowadzeni z równowagi mówimy „kilka słów do słuchu” i to zwykle nie jest informacja zwrotna. Najlepszym dowodem jest stwierdzenie „dałem mu informację zwrotną, aż się nogami nakrył”. No cóż. A przecież intencją korygującej informacji zwrotnej jest życzliwa pomoc komuś w rozwoju, nie upuszczenie własnych emocji.

Konstrukcja informacji zwrotnej wydaje się prosta:

  1. Moja opinia („dziękuję, doceniam, podoba mi się lub utrudnia mi, brakuje, przeszkadza…”)
  2. Fakty („kiedy Ty robisz, mówisz, piszesz…”)
  3. Konsekwencje („bo wtedy ja czuję, odbieram to jako, konsekwencją jest dla mnie…”)

Prosta konstrukcja, co nie znaczy łatwa do codziennego stosowania umiejętność. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się emocje, aż nas ciągnie, żeby powiedzieć „bo Ty mnie nigdy nie słuchasz” zamiast „kiedy na mnie nie patrzysz, czuję się nie słuchana”.

Dlaczego ta umiejętność jest ważna w biznesie? Ponieważ żadne urządzenie nie może efektywnie działać bez sprzężenia zwrotnego. Trudno jest ludziom, którzy ze sobą współdziałają skutecznie współpracować, kiedy nie wiedzą, co w sobie doceniają, a co im przeszkadza. Dzięki informacji zwrotnej możemy:

– wzmacniać u współpracowników zachowania pożądane i korygować niepożądane,

– unikać nieporozumień, wyjaśniać sytuacje potencjalnie konfliktowe,

– rozwijać siebie i współpracę,

– budować atmosferę otwartości i zaufania, bez obgadywania za plecami i niedomówień.

Według mnie warto jej używać na co dzień. A według Ciebie?

Kompetencja przyszłości – współpraca w Electra M&E Polska

Kolejna grupa pracowników Electra doskonaliła swoje umiejętności w temacie „Współpraca i komunikacja” w dniach 19-20.09.2019.

* jak wzmacniać relacje ze współpracownikami

* jak zrozumieć potrzeby własne i innych i korzystać z różnorodności

* jak doceniać współpracowników i wyrażać konstruktywną krytykę, gdy potrzeba

* jak dogadywać się w spornych kwestiach.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji w przyszłości.

hasztag#współpracawzespolehasztag#współpracahasztag#budowaniezespołuhasztag#kompetencjeprzyszłości

Asertywność w roli szefa w Siemens

„Budowanie relacji biznesowych 2” czyli czwarta część Manager S Class dla Siemens w dniach 10-11.09.2019.

* co to w praktyce oznacza być managerem asertywnym

* jak mimo odmowy wykonania nierealnych próśb nie tracić szans na dobrą współpracę

* jak stawiać granice i bronić się przed krytyką współpracowników

* jak prosić w pomoc nie wywierając presji

Dziękujemy Wam za twórczy czas razem i zapraszamy na kolejne etapy 😊

hasztag#asertywnośćmanagerahasztag#współpracahasztag#manageremocjihasztag#budowanierelacjihasztag#zarządzaniehasztag#kompetencjeprzyszłościhasztag#kompetencjemenedżerskie

Współpraca wewnętrzna w zespole

„Współpraca w zespole” była tematem naszego spotkania z pracownikami Siemens w dniach 26-27.08.2019.

* jak budować otwartość w sytuacjach trudnych

* jak doceniać własną osobowość i szanować innych, żeby się lepiej porozumiewać

* jak usprawniać współpracę, wzmacniając zachowania pożądane i korygując niepożądane

* jak szukać rozwiązań w sytuacjach spornych, dbając o satysfakcję obu stron.

Powodzenia we wdrożeniach 😀

hasztag#współpracawzespolehasztag#budowaniezespołuhasztag#kompetencjeprzyszłościhasztag#silnyzespółhasztag#współpraca

Świadome zarządzanie rozwojem zespołu

„Jak prowadzić zespół od bierności do odpowiedzialności” czyli szósty etap cyklu Manager S Class w Siemens w dniach 20-21.08.2019. Doskonaliliśmy umiejętności:

– rozumienia jak dojrzewa zespół i czego potrzebuje od szefa

– zarządzania energią zespołu w każdej fazie wzrostu

– świadomego korzystania z potencjału ról w zespole –

angażowania zespołu nawet gdy panuje w nim bierność i narzekanie.

Dziękujemy za Wasze aktywne uczestnictwo i życzymy powodzenia we wdrożeniach 😃

hasztag#zarządzaniehasztag#rozwójzespołuhasztag#kompetencjemenedżerskiehasztag#budowaniezespołuhasztag#współpracawzespolehasztag#rolalidera

Asertywność wspierająca współpracę

„Współpraca w obliczu emocji” jest drugim etapem projektu Specjalista S Class, który prowadzimy dla Siemens od 2 lat. W dniach 9-10.07.2019 kolejna grupa pracowników doskonaliła kompetencje z zakresu asertywności, czyli:

* jak odmawiając spełnienia nierealnych oczekiwań współpracownika nie pozostawić go bez pomocy

* jak chronić siebie przed destrukcyjnymi zachowaniami innych osób, nie eskalując emocji

* jak radzić sobie z ogólną krytyką poszukując informacji zwrotnej

* jak prosząc o pomoc nie wywierać presji, ale szukać sojusznika

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i aktywność – jesteśmy dla Was 😊