Managerowie DMG Mori inwestują w zacieśnianie współpracy

Zakończyliśmy ten rok warsztatami „Budowanie współpracy” dla DMG MORI wspólnie z Zofia Skrzeczyńska. Dziękujemy za Waszą różnorodność, dobrą energię i ciepłą atmosferę. Bardzo doceniamy, że znaleźliście czas na to spotkanie, mimo gorącego okresu na zakończenie roku. Już czekamy na nasze kolejne spotkanie, pozostając do Waszej dyspozycji. hasztag#współpracahasztag#motywacjahasztag#zarządzaniehasztag#kompetencjeprzyszloscihasztag#innowacja

Akademia Menadżera w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

W ostatni weekend po raz pierwszy na Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie w ramach studiów podyplomowych Akademia Menedżera prowadziłam warsztaty „Typy psychologiczne oraz nagradzanie i karanie” czyli jak motywować pracowników w codziennej pracy, nawet w obliczu trudnych sytuacji. Dziękuję za Waszą energię i uśmiech oraz niespożyte siły mimo weekendu. Czekam na kolejne spotkanie w marcu i trzymam kciuki za realizację Waszych celów wdrożeniowych.

hasztag#przywództwohasztag#zarządzaniehasztag#motywacjahasztag#managementhasztag#motivationhasztag#kompetencjeprzyszloscihasztag#innowacja

Liderzy REHAU doskonalą umiejętności managerskie

Kolejna grupa liderów REHAU po warsztatach „Motywujący Szef”, prowadzonych razem z Zofia Skrzeczyńska.

* budowanie zaufania i autorytetu szefa, który wyszedł z zespołu

* świadomość stylów zarządzania, roli i zadań szefa, unikanie pułapek w nowej roli

* delegowanie zadań, zwłaszcza tych niepopularnych, z dbałością o motywację pracownika

* konsekwentne budowanie pożądanych postaw i eliminowanie szkodliwych zachowań

suto podlane dyskusjami o motywowaniu ludzi w codziennej pracy.

Jesteśmy w dyspozycji, jeśli potrzebujecie wsparcia we wdrożeniach zadeklarowanych celów. Do zobaczenia na kolejnym etapie ?

hasztag#zarządzaniehasztag#przywództwohasztag#motywacjahasztag#managementhasztag#kompetencjeprzyszloscihasztag#innowacja

Zaczynamy cykl managerski dla Rehau

Zaczynamy wraz z Zofia Skrzeczyńska cykl managerski dla REHAU. Warsztaty „Motywujący Szef” w dniach 27-28.11.19, czyli:

* budowanie zaufania, bezpieczeństwa i zaangażowania zespołu

* przekazywanie trudnych decyzji w sposób angażujący pracowników

* wprowadzanie transparentnych zasad działania

* motywowanie pracowników do pożądanych postaw i eliminowanie niepożądanych zachowań.

Dziękujemy Piotr Wisoky, Panu Krzysztofowi Okoń i Pani Ewie Janiszewskiej za zaufanie i zaproszenie do współpracy. Uczestnikom dziękujemy za niespożytą energię, żarliwe dyskusje i zaangażowanie w treningi do ostatnich minut warsztatu. Trzymamy kciuki za wdrożenia i jesteśmy do dyspozycji. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.

hasztag#przywództwohasztag#zarządzaniehasztag#motywacjahasztag#managementhasztag#motivationhasztag#kompetencjeprzyszloscihasztag#innowacja

MBA Kaizen Excellence na Politechnice Warszawskiej

W ten weekend byłyśmy gośćmi na zjeździe MBA Kaizen Excellence in WCM w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wraz z Zofia Skrzeczyńska przybliżałyśmy uczestnikom studiów temat roli managera we wdrażaniu Przemysłu 4.0.
Nawet najlepiej przygotowany proces digitalizacji i automatyzacji może rozbić się o brak przygotowania pracowników do wdrażanych zmian.

Rola People Management jest obok technologii, drugim, niezbędnym komponentem do efektywnego wdrażania optymalizacji w przedsiębiorstwach. Dziękujemy Tomasz Haiduk za zaproszenie na zjazd. Uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie w warsztat i ciekawe dyskusje. Powodzenia we wdrożeniach zmian w Waszych organizacjach.

hasztag#przywództwohasztag#zarządzaniehasztag#motywacjahasztag#managementhasztag#motivationhasztag#kompetencjeprzyszlosci

Współpraca wewnętrzna w Siemens

„Współpraca w zespole” dla Siemens wraz z Zofia Skrzeczyńska. To dla mnie naprawdę wspaniałe uczucie, gdy manager, który był u nas na szkoleniu, zamawia warsztaty dla swojego zespołu. Takie potwierdzenie sensu i wartości mojej pracy trenerskiej. Dziękujemy Dorota Litewka (Rudnik) za Twoje zaufanie, a uczestnikom za efektywną współpracę mimo bardzo napiętego programu szkolenia. Trzymamy kciuki za wdrożenia Waszych celów rozwojowych ?.

hasztag#przywództwohasztag#motywacjahasztag#kompetencjeprzyszloscihasztag#współpraca

Rozpoczynamy cykl managerski dla DMG Mori

„Motywujący Szef” był tematem pierwszego warsztatu managerskiego dla Firmy DMG MORI, który prowadziłyśmy wraz z Zofia Skrzeczyńska.

* jak motywować pracowników w codziennych sytuacjach, poprzez jasną komunikację, słuchanie i rozumienie ich potrzeb

* jak komunikując trudne decyzje, zadbać o motywację i zaangażowanie do wdrożenia

* jak motywować podwładnych do prezentowania pożądanych postaw i zaniechania szkodliwych zachowań.

Dziękujemy Marek Osinski za zaufanie, a wszystkim Uczestnikom za Waszą aktywność i zaangażowanie w warsztat. Do rychłego zobaczenia na kolejnych warsztatach ?.

hasztag#managementhasztag#motivationhasztag#zarządzaniehasztag#przywództwohasztag#motywacjahasztag#kompetencjeprzyszlosci

Szefie powiedz mu… – czyli kto komu powinien udzielać informacji zwrotnej?

– Nie uwierzysz – mówi do mnie uczestniczka kilku moich szkoleń managerskich – z czym przyszedł do mnie ostatnio mój pracownik. Siedzę od kilku godzin nad budżetem na przyszły rok, a tu jeden z młodszych stażem pracowników przychodzi i prosi mnie, żebym zwróciła uwagę koledze, który siedzi przy biurku obok niego, żeby nie siąkał nosem. Zaniemówiłam…

Często słyszę podobne historie od szefów podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń i coachingów. Wbrew temu, że wszyscy niby wiedzą, co to jest informacja zwrotna, mało kto ją stosuje we właściwy sposób. Asertywność nie jest mocną stroną w Polsce, potrzebujemy się jej uczyć.

Jeśli jesteś managerem, zapewne przeczuwasz, że w przypadku takiej prośby podwładnego, Twoja interwencja u jego kolegi byłaby najmniej opłacalnym pomysłem. Prawie każdy szef w takiej sytuacji ma odruch zapytać „a powiedziałeś mu o tym?”.

Informacja zwrotna jest w mojej opinii bazową umiejętnością komunikacyjną, której warto, aby uczyły się dzieci już w szkole podstawowej, jeśli nie wcześniej. Właściwie stosowana pomaga budować otwartą, nie urażającą komunikację, zmniejsza skalę nieporozumień, domysłów, że ktoś robi coś złośliwie. Daje obu stronom szansę na to, aby dogadywać się wprost, a nie obgadywać za plecami. Tyle tylko, że nie jest to umiejętność odruchowa.

Zatem szefie masz do zrobienia w takiej sytuacji dwie rzeczy: nauczyć podwładnego właściwej konstrukcji informacji zwrotnej i ośmielić do jej stosowania. Oczywiście najbardziej efektywne jest modelowanie – kiedy Ty sam udzielasz zarówno wspierających jak i korygujących informacji zwrotnych, wówczas komunikat ten staje się naturalnym sposobem porozumiewania się w zespole.

Jednak czasem to nie wystarczy, warto wówczas:

  1. wyjaśnić pracownikowi, że informacja zwrotna składa się z Opinii – Faktów – Konsekwencji dla niego, po czym towarzyszyć mu w zapisaniu sobie zdania, które zamierza wypowiedzieć do swojego kolegi, tak, aby zapanował nad emocjami i nie szedł „na żywioł”, np. „Nie chcę Cię urazić, jednak kiedy siąkasz nosem, to mam kłopot ze skupieniem się na mojej pracy”,
  2. pomóc pracownikowi w przetrenowaniu tego komunikatu, tak, aby skorygować ewentualne punkty „zaczepne” i zwiększyć przekonanie pracownika, że sam potrafi tę niezręczną sprawę załatwić w sposób konstruktywny, nie urażając drugiej strony i nie wchodząc w konfrontację.

Podsumowując managerowi opłaca się:

  1. Uczyć podwładnych używania informacji zwrotnej, tłumacząc i trenując ją z nimi
  2. Zachęcać do przekazywania jej sobie nawzajem przez członków zespołu bez pośrednictwa szefa
  3. Pytać podwładnych o informację zwrotną na swój temat, tak, aby móc się rozwijać.

Dlaczego to ostatnie jest również ważne? Żeby uniknąć sytuacji, która zdarzyła się szefowi, zarządzającemu zespołem od kilkunastu lat. Podczas warsztatów usłyszał od podwładnych  „Szefie, kiedy mówisz do nas per dziewczynki, czujemy się traktowane niepoważnie”. Paradoks polega na tym, że przez wiele lat mówił tak w dobrej wierze, chcąc budować rodzinną atmosferę w zespole.

Czy Ty chciałbyś dostawać informacje zwrotne, jak realnie postrzegają Cię Twoi pracownicy, co w Twoim działaniu pomaga im angażować się, a co przeszkadza? Czy ich o to zapytasz?

Wzmacnianie współpracy w zespole KUKA

Kolejny nasz Klient, KUKA inwestuje w umiejętności „Współpraca w zespole”. W dzisiejszym świecie ciągłych zmian, wymagającym ścisłego współdziałania, gdzie odpowiedzialności nie sposób doprecyzować, bez świadomej współpracy trudno efektywnie osiągać cele biznesowe.

* jak opierać współpracę nad faktach, a nie na domysłach

* jak komunikować się w sposób otwarty i ulepszać metody współdziałania

* jak rozumieć i uwzględniać mocne i słabe strony współpracowników, unikając frustracji i zwiększając korzystanie z potencjałów.

Powodzenia w zastosowaniu nowych narzędzi i do zobaczenia na kolejnych warsztatach ?. hasztag#współpracahasztag#managementhasztag#kompetencjeprzyszłościhasztag#zarządzaniehasztag#lidership

Manager edukatorem dla Uczestników Studiów Podyplomowych w WSB Bydgoszcz

„Warsztatowe metody rozwoju kompetencji zespołu – manager w roli mentora i trenera” zgłębialiśmy w weekend ze studentami Studiów Podyplomowych Akademia Menadżera w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

* jak budować środowisko zaufania i bezpieczeństwa w pracy rozwojowej

* jak u podopiecznego zwiększać świadomość wpływu na osiągane cele

* jak warsztatowo doskonalić umiejętności

* jak tworzyć samo uczącą się organizację

A najpiękniejszy moment na warsztatach to chwila, gdy uczestnicy deklarują plan wdrożenia nowych umiejętności. Powodzenia ?

hasztag#lidershiphasztag#zarządzaniehasztag#managementhasztag#rozwójpracowników